Inside Polarisation on kehittänyt kunnille toimivaksi todetun lähestymistavan

Polarisaation viitekehys kokoaa yhteen ammattilaiset naapurustoissa tai laajemmilla alueilla kunnallisten päättäjien kanssa. Joskus yhteistä toimintamallia lähdetään kehittämään turvallisuuden ja järjestyksen viranomaisten aloitteesta, koska heidän työssään konfliktit ja polarisaatio konkreettisesti näyttäytyvät. Joskus aloite tulee asuinalueilla tehtävän sosiaalityön kautta, kun me vs. ne-dynamiikka vaatii ammatillista puuttumista.

Nämä haasteet edellyttävät moniammatillista yhteistyötä, joka on rakennettu yhteiselle näkemykselle. Tavoitteemme on saattaa alkuun strateginen yhteistyö, joka tarjoaa käytännön työkaluja, välttää sudenkuopat ja saa aikaan tuloksia.

Askeleet. Olemme huomanneet, että kunnan aloittaessa toimintaa, on hyvä lähteä liikkeelle kahden tunnin johdatuksella aiheeseen. Tällöin suuri määrä viranhaltijoita pääsee jyvälle siitä, kuinka polarisaatio toimii. Tästä laajasta tilaisuudesta, pienemmät ryhmät – ideaalikoko on 16 henkilöä – jatkavat 1,5 päivän mittaiseen koulutukseen, joka antaa heille valmiuksia toimia polarisaatioissa ja konflikteissa vastakkainasettelua purkavalla tavalla. Me emme ’levitä’ tai ’toteuta’ menetelmäämme. Me varmistamme, että ammattilaiset saavat työkaluja vastakkainasettelua purkavan työotteen kehittämiseen ja oman polarisaatiostrategian luomiseen.

Osallistujat käyvät läpi yhden päivän koulutuksen, jonka antia vahvistetaan syventävällä puolen päivän kokonaisuudella.  Koulutuksessa keskitytään intensiivisesti, paneudutaan osallistujien omiin konteksteihinsa (mikä on henkilökohtaisesti mahdollista tai mahdotonta) ja varmistetaan, että kunkin omaan työhön liittyvät kysymykset ja haasteet saavat huomiota. Tämä tarkoittaa sitä, että osallistujat panostavat koulutukseen, osallistuvat aktiivisesti ja jakavat ajatuksiaan muiden alojen kollegoidensa kanssa. Näin rakennamme asiantuntijuutta ja opimme puhumaan samaa kieltä.

Seuraavaksi kokoamme yhteen sisäisten asiantuntijoiden verkoston, jotka voivat viedä eteenpäin polarisaation viitekehyksen hyödyntämistä. Inside Polarisation on aina halukas siirtämään tietoa ja tarjoaa siksi mahdollisuutta jatkuvaan yhteistyöhön.

Tämä toimii. Lähestymistapaa on kokeiltu hollantilaisissa ja belgialaisissa kaupungeissa – esimerkiksi Rotterdamissa ja Genkissä – ja haluamme tarjota sitä käyttöön uusille kunnille.