Tämä toimii: koko päivän koulutus, jota täydennetään puolen päivän syventävällä osuudella

Koulutus polarisaatiostrategiaan

Jos haluat ammattilaisena tiedostaa toimintasi vaikutukset polarisaatiodynamiikalle ja toimia strategisesti, sinun täytyy hallita polarisaation viitekehys, harjaantua sen käyttöön ja peilata sitä omiin tilanteisiin. Saat käyttöösi työkalupakin, joka auttaa mm. valitsemaan oikea-aikaisesti oikeat toimet suhteessa konflikteihin ja polarisaatioon.

Noin 3 viikkoa myöhemmin pidämme toisen, syventävän osuuden, jossa käsittelemme henkilökohtaisia tilanteita uuden sisällön kautta peilaten.

Tämän koulutuksen jälkeen osaat alustavasti luonnostella polarisaation kartan. Oikean roolin valinta ammattilaiselle – tai hyvä roolijako ja yhteistyö eri tilanteissa on tärkeä askel kartoittamistyössä. Harjoitustapaukset ja muiden osallistujien ajattelun ja työskentelyn seuraaminen heidän omien tilanteidensa kautta tehostaa oppimista.

Oman toiminnan tiedostaminen on tärkeintä roolisi uskottavuuden kannalta. Onko työkalupakissasi ’sillanrakentajan’ taidot? Osaatko ottaa joissain tilanteissa niiden vaatiman ’kuudennen roolin’? Näiden kysymysten esittäminen auttaa meitä valitsemaan tehokkaimman asemoitumisen. Kun polarisaation kartoittaminen alkaa sujua, opimme myös sijoittamaan tekijät aikajanalle. Missä vaiheessa olemme menossa? Ennaltaehkäisyn, ylläpidon, sovittelun vai sovinnonteon vaihe? Kuinka kuvata me vs. ne-dynamiikkaa? Kenen vaistomaista tunnedynamiikkaa kutkutellaan? Millaisin toimin tilanteeseen kannattaa puuttua? Jos yritämme dialogia, kenen kanssa ja millaista sen täytyy olla? Tällaisia kysymyksiä opimme esittämään oikea-aikaisesti.

Syventävässä osuudessa käsittelemme tilanteita, joihin olette joutuneet ja joita olette käsitelleet uudella tavalla ensimmäisen session jälkeen. Vastaamme kysymyksiin, joita yhdessä löydämme niihin liittyen. Yleensä asian sulattelu ottaa aikaa ja oivallukset syntyvät ajan kanssa.

Gegevens

In groepen van 8 tot 16 deelnemers.

De focus van een groep kan zich toespitsen op een specifiek gebied, bijvoorbeeld ‘onderwijs’ of radicalisering, of een thema als ‘energietransitie’ of ‘woonoverlast’.

We bieden deze training ook af en toe aan op open inschrijving. Voordeel van een dergelijke training is de diversiteit waardoor we van elkaars werkvelden kennis krijgen.

Hyvänä johdantona aiheeseen toimii englanninkielinen kirja Polarisation: Understanding the dynamics of us versus them.