In 1,5 uur tot een dag bieden we een interactieve introductie

Introducties Polarisatie

Voor organisaties die willen werken met (de)polarisatiestrategie op basis van het Denkkader Polarisatie bieden we verschillende introducties. We helpen professionals om inzicht te krijgen in het fenomeen polarisatie en reiken concrete handvaten aan om er mee om te gaan.

Introductiesessie

Een interactie lezing waar we ons richten op een eerste kennismaking met het denkkader. Hierbij komen de 3 basiswetten, de 5 rollen en de 4 ‘game changers’ aan bod. Deelnemers relateren dit met elkaar aan hun eigen werkveld.

Wat is een juiste rol? Waar sta ik? Wat is een effectieve rolverdeling? Wat zijn persoonlijke mogelijkheden of uitdagingen? Hoe verhouden wij ons als team, organisatie tot spanningsvelden?

De introductiesessie biedt mogelijkheid tot betrokkenheid van een grote groep. De taal wordt na deze introductie door de groep gedeeld, begrepen en herkend. Met een beproefd en gedeeld referentiekader kan het gesprek binnen de organisatie of het werkveld alvast verbeteren.

Deelnemers die hun interesse kenbaar maken, kunnen inschrijven voor een basisdag.

Basisdag

We nemen het Denkkader Polarisatie intensief onder de loep en we doorgronden de dynamiek écht. De volgende zaken komen hierbij uitgebreider aan bod: grondige analyse van de situatie, effectief positie kiezen en bewust handelen.

Aan het einde van de dag zijn de deelnemers in staat om een situatie van polarisatie te analyseren en op strategisch niveau een aanzet te maken voor een (de)polarisatiestrategie. Deelnemers kunnen zichzelf in een bepaalde rol positioneren en zijn zich bewust van hun mogelijkheden.

We werken bij voorkeur in een groep van 8 tot 16 deelnemers, maar kunnen voor grotere groepen inhoud en vorm aanpassen. De succesfactor is onze inhoudelijke afstemming.

Na het volgen van de Basisdag kunnen deelnemers een rol opnemen in een Leernetwerk Polarisatie.

Wil je meer weten?

Neem per mail contact op of bel en stel je vragen