Een verdiepende aanpak om met polarisatie om te gaan in jouw werkveld

Leernetwerk Polarisatiestrategie

Een leernetwerk beoogt de verdere ontwikkeling van lokale of vakspecifieke kennis en vaardigheden vanuit het Denkkader Polarisatie. Dat lukt niet alleen met individuele training of het opdoen van kennis, wel door regelmatige samenwerking en intervisie vanuit de eigen praktijk. In verdiepende sessies komen we terug op tussentijdse ervaringen en beantwoorden we leervragen die we samen verkennen. Op deze manier verhogen we de impact op het werkveld.

Onze aanpak

Een eigen vraagstuk voor het leernetwerk staat centraal, en deze is voor elk netwerk specifiek geformuleerd. Lopende casuïstiek komt aan de orde, individuele leervragen krijgen ruimte en als het past komen ook organisatievraagstukken aan de orde.

De bijeenkomsten zijn op maat, de ene keer meer op de leervraag gericht en ook zo begeleid. De andere keer staat de bijeenkomst bijvoorbeeld in het teken van een acute spanning – met demonstraties, interne en externe weerstanden – en is dan gericht op actiepunten om strategisch te kunnen handelen.

Het eigenaarschap van het leernetwerk ligt bij de betrokken groep professionals.

Praktisch

Voorafgaand aan de start formuleren de leden met elkaar doelstellingen en succesfactoren. We werken in groepen van maximaal 12 deelnemers die reeds een Basisdag Denkkader Polarisatie doorlopen hebben. Deelnemers engageren om minstens 3 keer per jaar samen te komen.

Wil je meer weten?

Neem per mail contact op of bel en stel je vragen