Twee kanten in het spanningsveld hebben een eigen vertaling gekregen! Spaans én Catalaans.

Het Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) in Barcelona brengt twee uitstekende vertalingen (Maria Rosich) van Polarisatie; inzicht in de dynamiek van wij-zij denken. Hiermee is niet alleen voor het Iberisch schiereiland, maar voor de gehele Spaanstalige wereld het strategisch denken in wij-zij dynamiek in de eigen taal onder handbereik. Het is een bekroning op trainingswerk in Barcelona met deelnemers uit ‘beide kampen’, die nu al twee jaar met grote regelmaat weten samen te werken.

Voor Spaans. Polarización. Una mirada a la dinámica del pensamiento “nosotros versus ellos”
Voor Catalaans. Polarització. Una mirada a la dinàmica del pensament “nosaltres contra ells”
Dit zijn pdf’s, voor epub-versies.

In het voorwoord beveelt Kristian Herbolzheimer (directeur van het gerenommeerde instituut ICIP) aan:  ‘De nadruk die Brandsma legt op het verschil tussen conflict en polarisatie werkt in eerste instantie bevreemdend, net als zijn oordeel over onze overmatige focus op dialoog en het steeds maar willen bruggenbouwen. Maar het opent als een van de weinige werken het juiste debat hierover’.