In 1,5 uur tot een dagdeel bieden we een interactieve introductie

Workshop Polarisatie_

In een workshop kun je het Denkkader Polarisatie zorgvuldig en inzichtelijk aanbieden. Dat is het eerste bestanddeel. Vervolgens kunnen we twee kanten op kijken; hoe steek je als deelnemer persoonlijk in elkaar en welke rollen herken je als professional? Of we kijken ‘naar buiten’; welke polarisatie(s) kom ik in mijn werkveld tegen en wat is daar nodig? Het mooiste is het natuurlijk als beide kanten aan bod kunnen komen.

Als je een workshop wilt organiseren, stemmen we met elkaar af. Is er een (urgente) casus? Hoe is de samenstelling van het team of de organisatie? Wat is er nodig om de professional de juiste houvast te geven?

Houd daarbij rekening met het aantal deelnemers. Richtlijn is een groep tot 16 deelnemers. Gaat het om grotere aantallen mensen dan zoeken we naar werkvormen en een goede bezetting van trainers om iedereen aan bod te laten komen. Na het introduceren van het Denkkader Polarisatie wil je mensen de gelegenheid bieden om het eigen werkveld of de eigen persoonlijke (on)mogelijkheden te verkennen. Dat kan alleen met voldoende persoonlijke aandacht.

Gegevens

Van 8 tot 16 deelnemers.

Boven dit aantal werken we meestal met meer dan 1 trainer en voor grotere zalen passen we inhoud en vorm aan.

We sluiten aan bij de locatie die je kiest en overleggen over de faciliteiten (meestal is dat een flip-chart met goede stiften).

De succesfactor is onze inhoudelijke afstemming.

(We organiseren op dit moment geen workshops op open inschrijving).

Wil je meer weten?

Neem per mail contact op of bel en stel je vragen