Mensen denken graag in tegenpolen, in uitersten. Dat stelt de kwaliteitsjournalistiek voor een uitdaging.

Polarisatie in de media_

Inside Polarisation wil met professionals ‘het midden’ versterken, dus blijven we uit de spotlights en buiten het zwart-wit denken. We zijn niet voor of tegen. We leveren geen commentaar bij het nieuws. In de media proberen we inhoud te brengen die de werking van wij-zij denken op een heldere manier uiteenzet. Een selectie van een aantal interviews.

 

Bingo met burgemeester Bruls

Trouw

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen staakt zijn pogingen om de gepolariseerde uitersten met elkaar te verbinden. Via de bingo kiest hij liever voor het gematigde midden.

Levenslessen

Trouw

Interview in Trouw met 6 levenslessen van Bart Brandsma. Over beren op de weg, waarheid & waarachtigheid, het zoeken van de vraag, luisteren, het kwaad en je eigen bijdrage aan het geheel.

Het stille midden

Vrij Nederland

Interview met Bart Brandsma door Janneke Juffermans voor Vrij Nederland. Onder meer over de achtergronden en het ontstaan van het Denkkader Polarisatie. Hoe het kwartje viel toen hij een training over wij-zij denken gaf aan politiemensen...

‘Als je andere mensen kakkerlakken noemt, verlaat je de beschaving’

Knack

Waarom raken de gemoederen gegarandeerd oververhit als het over hoofddoekjes, onverdoofd slachten of boerkini's gaat? De Nederlandse filosoof Bart Brandsma schreef er een helder boek over. 'We moeten ons écht afvragen of de polarisatie niet stilaan gevaarlijk wordt.'

Social Inclusion (Nl)

ELM (European Lifelong Learning Magazine)

ELM (European Lifelong Learning Magazine) publiceerde een thema-nummer over 'Social Inclusion' binnen het volwassenenonderwijs. Tegenstellingen en discussie zijn belangrijk voor een maatschappij om zich te ontwikkelen. Maar als dit ten koste gaat van sociale inclusie en mensen elkaar gaan beschuldigen, onstaat er juist een kloof.

Engelstalig artikel: Polarisation is the opposite of Social Inclusion

De leraar als Burgemeester

Klasse Magazine

Klasse Magazine is een uitgave van het Belgische Klasse, een multimediaal communicatieplatform dat onderwijs-professionals, ouders en leerlingen versterkt en verbindt. Het magazine publiceerde een uitgebreid Dossier Polarisering met daarin een interview met Bart Brandsma over het Denkkader Polarisatie. In het artikel ondermeer aandacht voor de valkuilen die de rol van bruggenbouwer of pusher met zich meebrengt voor leraren. Ook het vormen van de meervoudige indentiteit van jongeren komt aan bod.

Wij tegenover zij

Burgemeestersblad

Artikel in Burgemeestersblad nr. 84 naar aanleiding van de bijdrage van Bart Brandsma aan de 'Lochemconferenties'. Tijdens deze zes conferenties georganiseerd door het NGB, maakten ruim 200 burgemeesters kennis met het Denkader Polarisatie.

Wil je meer weten?