In vier animaties zie je de werking van polarisatie, komen de spelers in beeld en sta je voor de vraag; wat te doen?

Animatie
Denkkader Polarisatie

Begrijp de dynamiek van polarisatie. Polarisatie is een gedachtenconstructie, wij-zij denken ligt hier aan de basis. Een introductie in het Denkkader Polarisatie met de vijf posities: de polen, volgers, bruggenbouwer, het midden en de zondebok. Een handreiking om niet de polen te bestrijden maar het midden te versterken.

Hoe het werkt

Een helder onderscheid tussen conflict en polarisatie is een vereiste. Beide zijn volkomen 'natural', ze horen erbij. Maar het een vraagt om conflictmanagement, het andere om polarisatiestrategie. De dynamiek van polarisatie is op alle niveaus herkenbaar; van micro- tot macroschaal. Waar sta jij als professional?

Animatie
Animatie
De rollen die we spelen

De rolverdeling in polarisatie is bijzonder. Allemaal hebben we wel eens een van de rollen ingenomen; pusher, joiner, the silent, bridge builder en/of de scapegoat. De uitdaging is nu om scherp te zien wat er gebeurt en vervolgens een passende en effectieve en positie te kiezen.

Wat te doen na een incident

Bij een incident komt het aan op vaardigheden. Professionals passen de vier game changers toe, maar niet pas als er een incident of conflict is. Het is zaak steeds doelgroep, onderwerp, positie en toon in beeld te hebben. Het zijn vier voorwaarden om aan mediative speech en behaviour toe te komen.

Animatie

Wil je meer weten?