In drie animaties zie je de werking van polarisatie, komen de spelers in beeld en sta je voor de vraag; wat te doen?

Animatie
Hoe het werkt

Een helder onderscheid tussen conflict en polarisatie is een vereiste. Beide zijn volkomen 'natural', ze horen erbij. Maar het een vraagt om conflictmanagement, het andere om polarisatiestrategie. De dynamiek van polarisatie is op alle niveaus herkenbaar; van micro- tot macroschaal. Waar sta jij als professional?

De rollen die we spelen

De rolverdeling in polarisatie is bijzonder. Allemaal hebben we wel eens een van de rollen ingenomen; pusher, joiner, the silent, bridge builder en/of de scapegoat. De uitdaging is nu om scherp te zien wat er gebeurt en vervolgens een passende en effectieve en positie te kiezen.

Animatie
Animatie
Wat te doen na een incident

Bij een incident komt het aan op vaardigheden. Professionals passen de vier game changers toe, maar niet pas als er een incident of conflict is. Het is zaak steeds doelgroep, onderwerp, positie en toon in beeld te hebben. Het zijn vier voorwaarden om aan mediative speech en behaviour toe te komen.

Wil je meer weten?