Nämä kolme animaatiota kuvaavat pähkinänkuoressa mistä polarisaatiossa on kysymys, millaisia rooleja ja tekijöitä siihen liittyy ja miten toimia.

Animatie
Miten se toimii

Ensiksi tehdään selväksi, mitä eroa on konfliktilla ja polarisaatiolla. Molemmat kuuluvat elämään. Mutta ensiksi mainittu vaatii konfliktinratkaisua ja sovittelua ja toinen vaatii erilaisen lähestymistavan: polarisaatiostrategian. Polarisaatiodynamiikka vaikuttaa joka tasolla; mikrotasolta makrotasolle. Mihin asemoitua ammattilaisena?

Polarisaatiossa vaikuttavat roolit

Polarisaatio saa ihmiset ottamaan erilaisia rooleja. Meillä kaikilla on henkilökohtaisia kokemuksia eri muunnelmista: yllyttäjä, liittyjä, hiljainen, sillanrakentaja ja/tai syntipukki. On iso haaste analysoida, mitä tapahtuu kentällä – sekä itsemme sisällä. Onnistummeko löytämään tehokkaan ja sopivan strategian?

Animatie
Animatie
Miten toimia vastakkainasettelua aiheuttavien tapahtumien jälkeen

Tietyt tapahtumat haastavat kykyämme toimia polarisaatiota hillitsevällä tavalla. Ammattilaisten työkalupakkiin kuuluu neljä suunnanmuuttajaa, mutta niiden käyttämiseen ei tarvitse odottaa sitä, että konfliktit eskaloituvat. Meidän on yritettävä myös ”rauhan aikana”; se tehdään keskittymällä oikeaan kohderyhmään, oikeaan aiheeseen, oikeaan asemoitumiseen ja sävyyn. Sovitteleva puhe ja toiminta on osa vastakkainasettelua purkavaa työotetta.