Inside Polarisation heeft met gemeenten een beproefde aanpak kunnen ontwikkelen.

Met het Denkkader Polarisatie verbinden we in gemeenten professionals uit de wijken of stadsdelen met de beleidsmakers. Dat kan soms beginnen vanuit de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) omdat conflicten of polarisaties daar aandacht vragen. Soms is het vanuit de opgave Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) dat de dynamiek van wij-zij denken professionele antwoorden verlangt.

De vraag naar een professionele aanpak vanuit een gedeelde visie staat centraal. Ons doel is om praktische handvatten te bieden, valkuilen te mijden, resultaten te boeken en strategische samenwerking op te zetten.

De opzet. We hebben in gemeenten gemerkt dat een introductiebijeenkomst van een tweetal uren goed werkt om grotere groepen medewerkers kennis te laten maken met ‘de binnenwereld van polarisatie’. Uit deze grotere bijeenkomst werven we kleinere groepen – maximaal 16 deelnemers – die zich in anderhalve dag training de kennis en vaardigheden eigen maken om conflict en polarisatie in de eigen stad te benaderen. We ‘rollen niet uit’ en we ‘implementeren’ geen methodiek. We zorgen ervoor dat we alleen die professional faciliteren die gedreven is om een eigen (de)polarisatiestrategie te ontwikkelen.

De deelnemers krijgen een dag training geboden en een halve dag met een verdieping. We trainen intensief, halen de eigen context (persoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden) naar voren en zorgen ervoor dat we de casuïstiek uit het eigen werkveld uitgebreid aan bod laten komen. Dat betekent dat deelnemers zichzelf inbrengen, waarbij collega’s vanuit andere werkvelden met hun voorbeelden bijdragen. Zo bouwen we expertise op en leren een gezamenlijke taal spreken. Dat is een grote meerwaarde.

Vervolgens werken we ook aan de opzet van een kleine interne pool specialisten die het Denkkader Polarisatie zelf verder kan brengen. Inside Polarisation wil graag overdragen. We bieden daarbij een traject onderlinge intervisie.

Dit werkt. De opzet is beproefd – zo hebben we het in bijvoorbeeld Rotterdam en Genk al gedaan – en we houden er graag aan vast als gemeenten zich melden voor samenwerking met Inside Polarisation.