Hoe krijg je nu de werkwijze echt onder de knie?

Team Finland

Na sessies op de Universiteit van Helsinki, met de Nationale Finse Politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid is de belangstelling voor het Denkkader Polarisatie sterk gegroeid. Een team van drie trainers voert opdrachten uit.┬áZe bestrijken diverse thema’s. Zo zijn er spanningen rond landgebruik. Extreem-rechts manifesteert zich in de Nordic Resistance Movement. In Helsinki en omliggende gemeenten spelen vraagstukken rond de opvang van vluchtelingen en wij-zij denken.

Om goed te kunnen werken binnen Finland hebben we een team van ervaren trainers/consultants meegenomen in een traject van anderhalf jaar. Naast een vijftal intensieve trainingsdagen lopen zij mee in opdrachten en ze voeren hun eigen introductie workshops en trainingen uit.

Hoe krijg je nu de werkwijze echt onder de knie? Door vaak en in diverse situaties het Denkkader Polarisatie toe te passen. Veel training geven, helpt om als consultant sterk te staan. De consultancy zelf levert de inzichten en input voor vernieuwing en uitbouw van de trainingen.

Buitenlandse teams die willen samenwerken met Inside Polarisation, beschikken na training over al onze materialen en een uitgewerkte trainingsmethodiek en didactiek. Als achterwacht in de dagelijkse uitvoering maken ze gebruik van de expertise van Inside Polarisation, met de doelstelling om snel op eigen kracht verder te kunnen. We zetten daarbij blijvend intervisie in.