Brandstof en tegenpolen

Brandstof en tegenpolen

Het stikstof-debat, de komst van de wolf in Nederland, ultra-bewerkt voedsel…
Als jouw onderzoeksgebied in een politiek veld terecht komt, is het bijna onontkoombaar dat je als wetenschapper met polarisatie te maken krijgt. Wanneer wij-zij denken aan kracht wint, doen de ‘neutrale feiten’ er steeds minder toe. Op dat moment moet je weten hoe je polarisatie herkent én hoe je het kan kantelen.

In deze eerste aflevering vertelt Bart Brandsma, filosoof en polarisatie-expert, over de eerste twee basiswetten. Met de eerste basiswet (polarisatie is een gedachtenconstructie) komt het onderscheid tussen conflict en polarisatie in beeld. En met de tweede basiswet (polarisatie heeft brandstof nodig) staat hij stil bij dingen die wij-zij denken aanwakkeren en natuurlijk komt dan de rol van (sociale) media ook langs. Deze podcast verschaft inzicht, doorgrondt de dynamiek die ons noodgedwongen steeds meer bezighoudt. In samenwerking met Wageningen University & Research gidst Bart Brandsma je door zijn Denkkader Polarisatie, een baken van rust in het gekrakeel van meningen. Na het beluisteren van deze serie ga je het dagelijks nieuws niet meer hetzelfde zien. Je bent verder.

De podcast Wetenschapper in Polarisatie is een samenwerking van Wageningen University & Research en Bart Brandsma, Inside Polarisation.

Makers: Edwin van Laar en Bart Brandsma, productie Two of the Guys, Montage: Jon Hille

Podcasts

Episode 1 – How to fuel us-them thinking

Inside Polarisation is a podcast series with tools and insights to help you learn how to navigate the tensions when polarisation strikes.

Podcast #1

Episode 2 – Gut feeling and truth

In this second episode Bart looks at the third basic law of polarisation - the irrationality in the dynamic of us versus -them thinking - gut-feeling.

Podcast #2

Episode 3 – On pushers, joiners and the silent

In this third episode Bart examines the first three different roles in polarisation.

Podcast #3

Episode 4 – The bridge builder and the scapegoat

In this fourth episode, Bart reflects on the last two roles in his polarisation framework, the bridge builder and the scapegoat.

Podcast #4

Episode 5 – A strategy to depolarise

In this fifth episode, Bart reflects on target group, topic, position and tone of voice. These four game changers are the bedrock of a strategy to depolarise.

Podcast #5

Episode 6 – What’s next

In the final episode of the series Bart reflects on what’s next for his polarisation framework.

Podcast #6

#1 – Brandstof en tegenpolen

De eerste twee basiswetten van het Denkkader Polarisatie: over het onderscheid tussen conflict en polarisatie en de dingen die wij-zij denken aanwakkeren.

Podcast luisteren

#2 – Wat is nog waar?

De derde basiswet van het Denkkader Polarisatie: Polarisatie is een gevoelsdynamiek. Dan doet het er soms niet meer toe wát je zegt maar hóe je het zegt en wie je bent.

Podcast luisteren

#3 – Maak de polarisatiekaart

De eerste drie rollen van het Denkkader Polarisatie: de pusher, de joiner en de silent

Podcast luisteren

#4 – Volhouden in het midden

De andere twee rollen: de bruggenbouwer en de zondebok. De bruggenbouwer levert vaak onbedoeld brandstof en kán zelfs de zondebok worden.

Podcast luisteren